Ga naar hoofdinhoud

De SSA organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten en projecten. Welke dit zoal zijn wordt hieronder toegelicht.

Workshops

Om de besturen op professioneel gebied te ondersteunen, worden er door het jaar heen verschillende workshops georganiseerd. Deze workshops zijn gericht op bepaalde competenties die nodig zijn bij het besturen van een HG-studentenorganisatie. Ook kunnen de workshops ingaan op praktische vaardigheden. Bij het organiseren van de workshops wordt veelal gekeken naar de vraag van organisaties naar bepaalde competenties.

Commissie van Advies (CvA)

Ieder jaar worden twee Commissie van Advies-vergaderingen georganiseerd. De eerste zal plaats vinden aan het begin van het collegejaar en hier zal het beleidsplan en de begroting gepresenteerd worden. Aan het einde van het collegejaar zal de tweede CvA plaatsvinden. Hier zal het jaarverslag gepresenteerd worden.

Algemene Vergadering Organisaties (AVO)

Het doel van een AVO is het bij elkaar brengen van besturen op een professionele manier waarbij lopende problemen, maar vooral ook mogelijke oplossingen worden besproken. Op deze manier kunnen de besturen elkaar helpen bij het verbeteren van hun organisaties op vele verschillende gebieden.

Sportactiviteiten

Het doel van de sportactiviteiten is het in contact brengen van de besturen via een informele weg. Op deze manier leren bestuurders elkaar beter kennen, waardoor de groep hechter wordt en de drempel verlaagd wordt om bij elkaar om hulp te vragen.

Besturencompetitie

De SSA organiseert elk jaar een besturencompetitie waar besturen aan deel kunnen nemen. Deze besturencompetitie bevat opdrachten die de bestuurders kunnen uitvoeren, om elkaar beter te leren kennen op sociaal vlak. Aan het einde van het collegejaar zal er een prijsuitreiking plaatsvinden en wordt de winnaar bekendgemaakt.

Besturenweekend

Net als de sportactiviteiten is het besturenweekend bedoeld ter bevordering van de sociale binding tussen de HG-studentenorganisaties. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een weekend waarbij een grote groep bestuurders op locatie verschillende leuke activiteiten gaan doen. Daarnaast draagt dit weekend bij aan het integreren van de bestuursleden die in februari zijn aangesteld in de groep reeds actieve studenten.

Green Label

Het Green Label is het label ontworpen door de SSA, dat HG-studentenorganisaties kunnen behalen wanneer zij aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. Deze eisen staan beschreven in het Green Label handboek.

Back To Top