Ga naar hoofdinhoud

De SSA heeft als overkoepelende organisatie van de HG-studentenorganisaties een inspirerende voorbeeldfunctie voor het uitvoerbaar maken van haar vier kernwaarden. De vier kernwaarden die bij de SSA centraal staan zijn: ondersteunen, verbinden, behartigen en inspireren.

Verbinden

De SSA wil de verbinder zijn tussen de HG, de HG-studentenorganisaties en de externe partijen met als doel elkaar te ondersteunen en de samenwerking te bevorderen.

Om de HG-studentenorganisaties met elkaar te verbinden, organiseert de SSA verschillende sociale activiteiten. Dit doet de SSA om de onderlinge band te versterken. Naast sociale activiteiten organiseert de SSA ook vier Algemene Vergadering Organisaties (AVO). Het doel van een AVO is het bij elkaar brengen van de HG-studentenorganisaties, zodat zij elkaar leren kennen en kunnen helpen. Daarnaast wordt de voortgang van de SSA besproken en er is er een mogelijkheid om probleemstukken vanuit de organisaties te bespreken.

Naast dat de SSA de HG-studentenorganisaties met elkaar verbindt, maakt de SSA ook gebruik van een groot extern netwerk, waaronder het Landelijk Platform. Het Landelijk Platform is een door de SSA opgericht platform die bestaat uit koepelorganisaties uit heel Nederland. De koepelorganisaties kunnen elkaar binnen het Landelijk Platform advies geven bij vraagstukken. Het hebben van een groot netwerk is voordelig voor alle organisaties.

Door het aanbieden van informatievoorzieningen in het Engels worden de internationale bestuurders meer betrokken bij het bovengenoemde netwerk. Daarnaast organiseert de SSA activiteiten, wanneer hier animo voor is, in het Engels om de inclusiviteit te bevorderen.

Ondersteunen

De SSA biedt ondersteuning aan de HG-studentenorganisaties. Dit doet de SSA door middel van het organiseren van workshops, met als doel om hun kennis en vaardigheden te vergroten, het aanbieden van financiële ondersteuning en het geven van advies. Zo hebben zowel de bestuurders als de organisaties de kans om zich te ontwikkelen in hun bestuursjaar en hun doelstellingen te behalen.

Behartigen

De HG-studentenorganisaties hebben de ruimte en mogelijkheid nodig. De SSA behartigt de belangen van de HG-studentenorganisaties, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en groeien binnen hun organisatie. De SSA vindt het belangrijk om de knelpunten van de organisaties kenbaar te maken en te bespreken met de HG. Dit maakt de SSA bespreekbaar tijdens periodieke gesprekken met het CvB, SZ en eventueel het instituut. Tijdens deze gesprekken kunnen problemen vanuit de organisaties of de SSA naar voren komen en deze worden dan besproken en waar mogelijk verder behandeld.

Inspireren

De SSA vindt het belangrijk om organisaties te inspireren, zodat zij zich inzetten voor gemeenschappelijke maatschappelijke doelen. Inspiratie zorgt ervoor dat je in beweging wilt komen en dat je vooruit wilt gaan. Wanneer de SSA het goede voorbeeld geeft, en daarmee inspireert, zullen de organisaties sneller volgen. Belangrijke onderwerpen die een rol spelen bij het inspireren zijn: duurzaamheid en professionaliseren. De organisaties kunnen elkaar ook inspireren bij bijvoorbeeld het schrijven van statuten of een beleidsplan, het aanschaffen van een nieuwe website, maar ook het verloop van een Algemene Ledenvergadering (ALV) of de samenwerking met een adviserend verenigingsorgaan. Dit kan bespreekbaar gemaakt worden bij deelname aan de AVO’s en workshops. Tevens kunnen de HG-studentenorganisaties elkaar advies leveren via de WhatsAppgroepen.

Back To Top