Ga naar hoofdinhoud

Voorzitter en vicevoorzitter

Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt. De belangrijkste taken die je als voorzitter uitvoert zijn bijvoorbeeld het organiseren van de ALV’s, de agenda’s maken en er voor zorgen dat je medebestuurders de taken goed uitvoeren. Als vicevoorzitter ben je er vooral als ondersteuning voor de rest van je bestuur, natuurlijk is dat bij elk bestuur anders. Hieronder in het overdrachtsdocument staat alles nog verder toegelicht.

Secretaris

De secretaris van een studievereniging is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de vereniging in het schrift. De secretaris is dus verantwoordelijk voor de verslaglegging. Taken die de secretaris heeft zijn bijvoorbeeld het notuleren van vergaderingen, ledenbestand bijhouden en de e-mail en post beheren. In het overdrachtsdocument staat alles nog verder toegelicht.

Penningmeester

De penningmeester is de beheerder van het geld. De penningmeester bepaald wanneer en hoeveel geld kan worden uitgegeven. Best wel een belangrijke taak dus, voornamelijk met de grote uitgaven zoals een buitenlandse reis. Hieronder lees je daar meer over.

Intern coördinator

Als intern coördinator houdt je je vooral bezig met de leden en de commissies. Je zorgt dat alle commissies goed hun werk doen en dat alles in goede banen loopt. Daarnaast ben je ook één van de eerste aanspreekpunten van de leden, wees dus vooral lekker social en een luisterend oor. Hieronder lees je daar meer over.

Extern coördinator

Als extern coördinator is jouw eerste prioriteit om partnerschappen en sponsoring af te sluiten met externe partijen. Dit kan je doen om meer geld voor de vereniging te krijgen, maar dit kan ook om een bedrijfsbezoek te organiseren of om een leuke activiteit te organiseren. Hieronder lees je daar meer over.

Overige overdracht

Naast alle functies heb je natuurlijk ook veel informatie over hoe een vereniging in elkaar zit en wat de normale gang van zaken is. Daarnaast moet je als vereniging je ook aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder in dit document wordt dat verder toegelicht.

Back To Top