Ga naar hoofdinhoud

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat binnen de vereniging gebeurt. De belangrijkste taken van de voorzitter zijn onder andere het voorzitten van vergaderingen, het maken van agenda’s, het aanspreekpunt zijn voor de rest van het bestuur en ook zorgen voor een goede besluitvorming om even een paar voorbeelden te noemen. Het overdrachtsdocument van de vicevoorzitter is hieronder ook te zien.

Secretaris

De secretaris van een studievereniging is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de vereniging in het schrift. De secretaris is dus verantwoordelijk voor de
verslaglegging. Andere taken waar de secretaris verantwoordelijk voor is het notuleren van vergaderingen, de agenda’s beheren van bestuursleden, het leden bestanden bijhouden en bijwerken. Hieronder staat een nog wat uitgebreidere beschrijving.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor bijhouden en beheren van de financiële zaken van de vereniging. Aan het begin van het bestuursjaar stelt de penningmeester een begroting op. Kwalitieiten van een penningmeester zijn nauwekeurigheid, overzichtelijk en georganiseerd kunnen werken, zelfstandigheid en moet natuurlijk goed zijn met cijfers. Meer kwaliteiten en tips zie je hieronder.

Intern coördinator

De intern coördinator houdt zich bezig met de interne zaken van een studentenorganisatie. Dit zal voornamelijk betrekkingen hebben op de werkzaamheden die de commissies binnen de organisatie verrichten. De intern coördinator is als het ware de brug tussen het bestuur van de organisaties en haar commissies. Een meer gedetailleerde  beschrijving staat hieronder.

Extern coördinator

Als extern coördinator is het de hoofdtaak om contacten te leggen en te onderhouden met externe partijen. Externe partijen zijn alle partijen die buiten de organisatie liggen. Dit zijn voornamelijk partners uit het bedrijfsleven, het werkveld en andere belanghebbenden. Zijn er vragen, voorstellen of eventuele onduidelijkheden vanuit de externe partij, dan is de extern coördinator het eerste aanspreekpunt en heeft hij of zij de taak om deze zaken op te pakken en te behandelen. Een extern coördinator doet hiernaast zijn best om de organisatie op de professionele manier neer te zetten richting te buitenwereld. Hieronder staan nog meer kwaliteiten van een extern coördinator beschreven.

Overig

In onderstaand document zal meer worden uitgelegd over de Stichting Studenten Activiteiten zelf, de vereniging zelf en er zullen ook een paar bijlagen bij staan.

Back To Top